Zielona szkoła wybrana? Świetnie!
Teraz czas na formalności

Część I dla Rodziców/Opiekunów prawnych

  • prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi wyjazdu na zieloną szkołę
  • dokumenty należy wypełnić czytelnie i podpisać imieniem i nazwiskiem
  • w karcie uczestnika koniecznie wpisz wszelkie niezbędne informacje dotyczące zdrowia dziecka
  • podpisane dokumenty (Regulamin i Kartę uczestnika i zgody) przekaż nauczycielowi

Część II dla Nauczycieli i Opiekunów wycieczki

  • prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi wyjazdu na zieloną szkołę dla Nauczycieli i Opiekunów
  • dokumenty należy wypełnić czytelnie i podpisać imieniem i nazwiskiem
  • podpisane dokumenty wraz z dokumentami od Rodziców/Opiekunów prosimy o przekazanie Organizatorowi najpóźniej do 7 dni przed wyjazdem w formie skanów 
  • o ewentualnych zmianach opiekunów prosimy informować niezwłocznie

UBEZPIECZ SIĘ NA WYPADEK KOSZTÓW REZYGNACJI

Do wyjazdu jeszcze trochę czasu… Sporo jeszcze w tym czasie może się wydarzyć. Drodzy Rodzice, zachęcamy do skorzystania z opcji ubezpieczenia kosztów rezygnacji, które umożliwia odzyskanie nawet całości poniesionych kosztów np. w sytuacji nagłej choroby dziecka uniemożliwiającej wyjazd na obóz. 

KLIKNIJ W GRAFIKĘ OBOK ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z WARUNKAMI I DOKONAĆ UBEZPIECZENIA

Uwaga! Organizator nie zawiera z uczestnikami powyższego ubezpieczenia. Ubezpieczenie należy wykupić we własnym zakresie.

Zadzwoń :)