Jak wygląda dzień na kolonii?

Jak wygląda dzień na kolonii?

Wysyłając dziecko na kolonie zwłaszcza pierwszy raz rodzice i dzieci zastanawiają się jak może wyglądać przykładowy dzień na kolonii.

Oczywiście wszystko zależy o profilu kolonii czy przewidzianych zajęć, natomiast pewne elementy są powtarzalne i na tej podstawie można sobie wyobrazić co będzie się działo.

A więc jak wygląda dzień na kolonii?

dzieci w basenie

Pobudka na kolonii

Oczywiście każdy dzień zaczyna się od pobudki. W zależności od grupy wiekowej budzą wychowawcy lub wyznaczone osoby. Oczywiście zawsze są dzieci, które lubią krócej lub dłużej pospać. Trzeba jednak pamiętać, że do czasu pobudki należy umożliwić współlokatorom spokojny sen. Po pobudce jeśli któryś ze współlokatorów ma problem z obudzeniem się pozostałe osoby w pokoju powinny pomóc koledze/koleżance.

Toaleta poranna

Po pobudce jest czas na poranną obowiązkową toaletę. Po toalecie należy założyć czyste ubrania i udać się na zbiórkę na wyznaczoną godzinę.

Zbiórka i poranny rozruch na kolonii

Często na wyjazdach kolonijnych rano po zbiórce dzieci idą na poranny rozruch. To może być spokojna gimnastyka lub różnego rodzaju zabawy w grupie. 

Śniadanie

Po rozruchu dzieci idą myć ręce i udają się na śniadanie grupą. To jak wygląda śniadanie czy jest bufet czy posiłek jest podawany do stołu zależy od obiektu. Tu warto, aby dzieci szczególnie pierwszego dnia wysłuchały wskazówek opiekunów.

W dużych obiektach gdzie jest dużo grup i posiłek w formie bufetu często dzieci udają się mniejszych grupach po posiłek.

Sprzątanie i kontrola czystości

Po śniadaniu dzieci mają często chwilę odpoczynku i czas na sprzątnięcie pokoju. To bardzo ważne. Dzieci same dbają o czystość w pokojach. Obsługa obiektu w zależności od rodzaju obiektu kilka razy w tygodniu tylko sprząta toalety w pokojach.

O wyznaczonej porze wychowawcy przechodzą po pokojach i sprawdzają porządek. W razie potrzeby udzielają wskazówek. To też czas na konkurs czystości. Każdy pokój oceniany jest przez wychowawców. Udział w konkursie świetnie motywuje uczestników do utrzymania porządku w pokojach.

Zajęcia programowe

Po porządkach czas na blok zajęciowy. To czas na realizację programu. Najczęściej dzieci udają się na zajęcia programowe z instruktorami. Wszystko oczywiście zależy od dnia i programu kolonii. Jeśli przewidziane są wycieczki mogą być realizowane również po śniadaniu. Blok zajęć programowych trwa najczęściej do obiadu.

Obiad i odpoczynek poobiedni

O wyznaczonej porze grupy udają się na obiad. Obiad najczęściej jest serwowany do stołów. Po posiłku zazwyczaj jest czas na odpoczynek poobiedni. Czas trwania zależy w dużej mierze od wieku uczestników, intensywności programu danego dnia i może trwać mniej więcej 0,5 do 1,5h.  W tym czasie dzieci przebywają w swoich pokojach chyba, że regulamin czy wychowawcy przewidują inne możliwości.

Zajęcia programowe

Po przerwie poobiedniej czas na kolejny blok zajęć programowych z instruktorami/wychowawcami. 

Kolacja

O wyznaczonej porze grupy udają się na kolację. 

Zajęcia i animacje wieczorne

Po kolacji czas na gry i zabawy animacyjne. To czas kiedy grupy spotykają się na wybranych aktywnościach. W tym czasie często odbywają się zabawy typu podchody, dyskoteka, animacje itp.

Toaleta wieczorna i sen na kolonii

Najczęściej cisza nocna trwa od g. 22.00 do pobudki. W tym czasie wszyscy przebywają w swoich pokojach, nie można poruszać się bez zgody opiekuna po obiekcie.

Tak, w dużym uproszczeniu wygląda dzień na kolonii.

Ważne

Pierwszego dnia uczestnicy zostają zapoznani przez kadrę z obowiązującym regulaminem, planem kolonii i ogólnym harmonogramem dnia. Codziennie uczestnicy mają możliwość sprawdzenia planu na dany dzień. Taki plan znajduje się najczęściej w specjalnie wyznaczonym miejscu. Może to być tablica lub drzwi kierownika kolonii/kadry.

Jeśli nie masz pewności jak wygląda harmonogram dnia na kolonii, która została wybrana poproś o taką informację organizatora.

Warto mieć jednak na uwadze, że taki harmonogram jest tylko poglądowy, a każdego dnia może wyglądać nieco inaczej.

Więcej wpisów

Wyjazdy na Zieloną Szkołę

Wyjazdy na Zieloną Szkołę – jak i gdzie? Co to jest Zielona Szkoła? Zielona szkoła to rodzaj wyjazdu edukacyjnego, który odbywa się poza terenem szkoły

Czytaj »
Zadzwoń :)